Chương trình học hè 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7/2018
TỪ NGÀY 9/7 – 27/7
LỚP 2 TUỔI B
Thứ hai
(09/07)
Thứ ba
(10/7)
Thứ tư
(11/7)
Thứ năm
(12/7)
Thứ sáu
(13/7)
 • TPTC:
Bé đi trong đường hẹp
 • KNS: Rèn bé ngồi đẹp khi học
 • Chơi: Ô sao bé không lắc
 • Nghe nhạc, nghe hát: Cô giáo em
 • NBNT: To – Nhỏ
 • KNS: Rèn bé thói quen ngủ đúng vị trí và giữ im lặng khi ngủ
 • Rèn bé tự xúc ăn
 • Nghe chuyện: “Thỏ bông bị ốm”
 • PTNN:
Thơ: Giờ ăn cơm
 • HĐVĐV:
Tập xếp xen kẽ khối gạch cùng cô
 • Chơi: Tập tầm vông
 • KNS: Ôn Dạy bé nói chào cô, chào bố mẹ, ông bà khi vào lớp
 • ÂN:
Hát và VĐMH bài : Con gà Trống
 • Trò chơi: Bế chăm em
 • NBNT: Bé nói tên trái cây bé biết
 • Tập bé gọi cô khi muốn uống nước
-TH: Bé chơi với màu nước: Bàn chân xinh
 • Bé tập chơi với bạn
 • Chơi:  bà cong đi chợ trời mua
 • PTNN: Bé đọc thơ cùng cô: “Giờ chơi”
Thứ hai
(16/7)
Thứ ba
(17/7)
Thứ tư
(18/7)
Thứ năm
(19/7)
Thứ sáu
(20/7)
 • PTTC: Ngồi lăn bóng
 • KNS: Rèn be lấy gối để lên gường (đúng vị trí bé ngủ)
 • ÂN: hát và lắc lư theo nhạc: “Cả nhà thương nhau”
 • HĐVĐH: Bé luồn hình
 • Chơi: Tập xếp hàng
 • Bé tập nhận biết kí hiệu của mình
 • Rèn bé phụ cô xếp đồ chơi
 • PTNN: Bé đọc thơ: “Bắp cải xanh”
 • Rèn vỗ tay theo bài hát cùng cô
 • Rèn trẻ  để gối và ngủ đúng vị trí
 • Chơi: Giả tiếng kêu các con vật: mèo, chó, lợn.
 • NBTN: Bộ phận trên cơ thể
 • KNS: Nhân biết một số hành động nguy hiểm: cào, cấu, cắm bạn
 • Chơi Trò chơi: Đàn vịt đi chơi
 • TH: Bé chơi với đất nặn: nhào đất và ấn dẹt
 • Rèn bé biết chơi chung với bạn
 • KNS: Ôn Rèn bé thói quen chào hỏi khi có khách đến
Thứ hai
(23/7)
Thứ ba
(24/7)
Thứ tư
(25/7)
Thứ năm
(26/7)
Thứ sáu
(27/7)
 • PTTC: Ném xa bằng 1 tay
 • Bé tập nói tên mình
 • Tập bé vô bàn ăn theo nhóm
 • Tập bé lau miệng khi ăn xong
 • Chơi: Giả tiếng kêu con gà con
 • NBNT: Làm quen với hình tròn
 • KNS:Ôn Rèn cất cặp và giày đúng nơi quy định
 • Xếp cách khối gạch cùng cô
 • HĐVĐV: Bé xếp chuồng cho heo con
 • Tập bé ngồi chơi ngoan với bạn
 • KNS:Ôn Biết chào, tạm biệt, vâng dạ khi người lớn nhắc nhở
 • TC: kéo cưa lừa xẻ
 • TH: Tô màu chiếc lá
 • Đọc thơ: Ôn Mẹ và cô
 • Tập trẻ biết nhận biết kí hiệu của mình
 • ÂN: Hát và múa: “Múa cho mẹ xem”
 • Đếm 1 – 2 -3  cùng cô
 • KNS: Ôn Rèn xếp hàng thứ tự khi ra sân
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7/2018
TỪ NGÀY 9/7 – 27/7
LỚP 2 TUỔI A
Thứ hai
(09/07)
Thứ ba
(10/7)
Thứ tư
(11/7)
Thứ năm
(12/7)
Thứ sáu
(13/7)
 • PTTC: Bật liên tục qua vòng
 • Ôn thơ: Mưa, Bé tập nói
 • Rèn bé xếp hàng khi ra sân
 • HĐC: Chơi bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng
 • TH: Dán nóc nhà cho gà con
 • HĐNT: TCVĐ: Bóng tròn to
 • KNS: Tập cho trẻ khi ăn xong bỏ bát, thìa đúng nơi quy định
 • HĐC: Nghe cô kể chuyện: Thỏ con không vâng lời
 • ÂN: Hát và vận động bài: Lý cây bông
 • HĐNT: TCDG: Lộn cầu vồng
 • HĐC: KNS: Tập cho trẻ tự cất giày, cặp đúng nơi quy định.
 • PTNN: Thơ: Giờ ăn cơm
 • HĐNT: Quan sát khung cảnh sân trường, TCVĐ: Cáo và thỏ
 • Bé chơi các góc
 • HĐC: KNS: Trẻ xếp ghế đúng nơi quy định
 • NBTN: Ôn 1 và nhiều
 • HĐNT: Bé chơi với phấn
 • Bé chơi các góc
 • Rèn bé tự xúc ăn
 • HĐC: Nghe và hát bài:  Bắc Kim Thang
Thứ hai
(16/7)
Thứ ba
(17/7)
Thứ tư
(18/7)
Thứ năm
(19/7)
Thứ sáu
(20/7)
 • PTTC: Chạy theo hướng thẳng
 • HĐNT: TCDG: Bịt mắt bắt dê
 • Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
 • HĐC: Rèn kỹ năng tự lấy cặp và quần áo
 • NBNT: Ôn kể tên một số bộ phận trên cơ thể và chức năng của chúng
 • KNS:Ôn  Rèn rửa tay trước khi ăn theo các bước
 • HĐC: Cô kể chuyện trẻ nghe: “Đôi bạn tốt”
 • TH: Dán nhụy hoa
 • Chơi trò chơi: oto và chim sẻ
 • KNS: Ôn các thao tác rửa tay
 • HĐC: Hát và minh họa: “Lý cây bông”, “Bắc Kim thang”
 • PTNN: Đông dao: Nu na nu nống
 • TCDG: Nu na nu nống
 • KNS: Ôn Tập cho trẻ thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định
 • HĐC: Rèn cho trẻ xêp hàng theo giới tính
 • HĐVĐV: Xếp đường đi
 • Ôn Tập cho trẻ nhận kí hiệu khăn mặt
 • HĐC: NBNT: Tên một số phương tiện giao thông xung quanh bé.
Thứ hai
(23/7)
Thứ ba
(24/7)
Thứ tư
(25/7)
Thứ năm
(26/7)
Thứ sáu
(27/7)
 • PTTC: Tung và bắt bóng cùng cô
 • HĐNT: TCDG: Dê mẹ tìm con
 • KNS:Tập cho trẻ tự mặc áo cổ chui
 • HĐC: Ôn KNS: giáo dục trẻ tự giác chào khách
 • PTNN: Nghe kể chuyện: “Cay khế”
 • HĐNT: Quan sát sân trường. Chơi TC: mèo đuổi chuột
 • Ôn KNS: rửa tay đúng các thao tác
 • HĐC: Ôn KN trẻ tự mặc áo cổ chui
 • TH: Bé chơi với đất nặn: Nặn con giun
 • Ôn Rèn kỹ năng lật sách truyện
 • Tập cho trẻ nhận biết kí hiệu trên khăn
 • HĐC: KNS: Bé tự lấy nước và rót nước từ bình khi khát
 • NBTN: Những đồ dùng trong gia đình
 • HĐNT: TCVĐ: “kéo co”
 • Tập bé chào cô khi ra về
 • HĐC: Đếm từ 1 đến 10 theo cô
 • NB: so sánh tô nhỏ
 • HĐNT: quan sát và trò chuyện về lớp mầm 1
 • ÔN Tập cho trẻ tự rửa tay
 • HĐC: Ôn lại các Trò chơi đã chơi
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7/2018
TỪ NGÀY 9/7 – 27/7
LỚP 3-5 TUỔI
Thứ hai
(09/07)
Thứ ba
(10/7)
Thứ tư
(11/7)
Thứ năm
(12/7)
Thứ sáu
(13/7)
 • PTTC: Bật qua dây
 • HĐNT: Trò chuyện về lợi ích của mưa
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Hạt kì diệu
 • TH: Bé trổ tài nặn chú vịt
 • HĐNT: bé chơi với phấn
 • TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Học Tiếng anh
 • PTTN: so sánh cao hơn thấp hơn
 • TCVĐ: Cá sấu lên bờ
 • KNS: Xâu dây giày
 • HĐC:Thơ: “Cô dạy”
 • PTTM: tạo hình: Bé vẽ bình hoa
 • HĐNT: Hát: Cả tuần đếu ngoan
TC: đi tìm nhạc trưởng
 • Bé chơi các góc
 • HĐC: Hướng dẫn bé trực nhật bàn ăn
 • PTNN: bài đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
 • HĐNT: Quan sát vật nổi, vật chìm
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • KNS: lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định
 • HĐC: Học Tiếng Anh
Thứ hai
(16/7)
Thứ ba
(17/7)
Thứ tư
(18/7)
Thứ năm
(19/7)
Thứ sáu
(20/7)
 • PTTC: Lăn bóng và đi theo bóng
 • HĐNT: Tạo dáng
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: KNS: Rèn thao tác rửa tay, rửa mặt
 • PTNT: Ôn trên – dưới
 • HĐNT: Nhặt rác xung quang sân trường
TCVĐ: Cướp cờ
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Học tiếng anh
 • TH: Gấp thuyền
 • Chơi trò chơi: vận động (cô sáng tạo)
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Chơi với màu nước: màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương
 • PTNT: So sánh to hơn – nhỏ hơn
 • HĐNT:
TC mèo đuổi chuột
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Ôn KNS:  Bé làm gì khi bị lạc
 • PTNN: Câu chuyện: “Nếu không đi học”
 • HĐNT:
Bé chơi cùng phấn
 • KNS: Tập cho trẻ thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định
 • HĐC: Học Tiếng Anh
Thứ hai
(23/7)
Thứ ba
(24/7)
Thứ tư
(25/7)
Thứ năm
(26/7)
Thứ sáu
(27/7)
 • PTTC: Bật xa 40 – 50 cm
 • HĐNT:
TCVĐ: Đá bóng
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: KNS: Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, và cách phòng tránh đơn giản.
 
 
 • PTNN: “Lời chào”
 • HĐNT: quan sát bể vây
Trò chuyện tác dụng của nước đối với con người
 • Rèn kỹ năng chơi các góc
 • HĐC: Học Tiếng Anh
 • PTNT: Ôn nhận biết số 1 - 10
 • HĐNT: TC: Tìm bạn theo nhóm yêu cầu
 • HĐC: Ôn thao tác rửa tay và lau mặt
 • KNS:  An toàn khi ở nhà một mình
 • HĐNT: TCVĐ: “Chạy tiếp sức”
 • Tập cho bé phân nhóm các con vật.
 • Tập cho bé tự xúc ăn
 • HĐC: TCVĐ: Cáo và thỏ
 • PTTM: Gấp máy bay
 • HĐNT: TCDG: Rồng rắn lên mây
 • Ôn Rèn kỹ năng sử dụng khăn giấy cho bé
 • HĐC: Học Tiếng Anh